เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล

ล่องเรือดินเนอร์ วันเดอร์ฟูลเพิร์ล 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่   890  บาท   เด็ก (4-10 ปี )  690  บาท 

เด็กต่ำกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าบริการ 

ท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา  ถ.เจริญกรุง 


เรือวันเดอร์ฟลูเพิร์ล  : WONDERFUL PEARL 

Visitors: 244,902