เรือเจ้าพระยาครุยส์ ( CHAOPRAYA CRUISE )

 

 

 

 

เมนูอาหาร เรือเจ้าพระยาครุยส์ 

 

 

 

 

 

เรือเจ้าพระยาครุยส์ : CHAOPRAYA CRUISE  

ภาพบรรยากาศ ล่องเรือดินเนอร์ เรือเจ้าพระยาครุยส์

Visitors: 456,322