ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด 650.-

ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ริมเจ้าพระยา เสริมศิริมงคล

กำหนดวันเดินทาง  วันอาทิตย์ที่  21 มีนาคม 2564

ค่าบริการท่านละ   650  บาท

 

วัดที่ 1 วัดยานนาวา  : การค้า การขาย การฑูต เจริญรุ่งเรือง

วัดที่ 2 วัดวรจรรยาวาส : แผนไทยโบราณ วิจิตรงดงามแห่งศิลปะ

วัดที่ 3  วัดราชสิงขร  : สักการะ สมปราถนา

วัดที่ 4 วัดกัลยาณมิตร  : เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรี การค้าขายรุ่งเรือง

วัดที่ 5 วัดอรุณราชวราราม  : ชีวิตราบรื่น ร่มเย็น รุ่งโรจน์ทุกคืนวัน

วัดที่ 6 วัดระฆังโฆสิตาราม : ชื่อเสียงโด่งดังดุจวัดระฆัง คนนิยมชมชอบ

วัดที่ 7 วัดคฤหบดี : สักการะดับทุกข์ร้อนเป็นสุข

วัดที่ 8 วัดราชาธิวาสวิหาร : มีลาภยศที่ยิ่งใหญ่ ดุจพระราชา

วัดที่ 9 วัดเทวราชกุญชร   : มงคลเทพเทวดา มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง การงานก้าวหน้า

 

ท่าเรือ : สาทร  เวลา :  08.30 - 17.30 น.

ราคานี้รวม : ล่องเรือ น้ำดื่ม 2 ขวด/ท่าน มัคคุเทศก์ ประกันการเดินทาง 

Visitors: 293,089