ท่าเรือไอคอนสยาม (รายละเอียดในการไปรับบัตรล่องเรือ)

อัตราค่าบริการจอดรถ ห้างไอคอนสยาม 

 ขั้นตอนการรับบัตรล่องเรือที่ ไอคอนสยาม 

1. เมื่อถึงไอคอนสยาม ลูกค้าตรงไปยังจุดบริการชั้น G โซนสุขสยาม 

2. พอเดินเข้าไป จะพบห้องเรือต่างๆ  เป็นห้องกระจก มีชื่อเรือแต่ละลำติดอยู่ 

 

4.หลังจากรับบัตรเรือเรียบร้อย ให้ลูกค้าออกมารอเรือด้านนอกท่าเรือต่างๆ ตามระบุในตั๋วเรือ 

ท่าเทียบเรือไอคอนสยาม 

 

 

 

Visitors: 865,966