ล่องเรือวันปีใหม่ เรือแกรนด์เพิร์ล  ท่านละ 4,300 บาท ( ปกติ 4,700 บาท )

 

 

ฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ 2018 
บนสายน้ำเจ้าพระยา กับ เรือสำราญแกรนด์เพิร์ล 
 
โปรแกรมล่องเรือ  
เวลา  18.30  ลงทะเบียนที่ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ 
เวลา  19.30  ออกจากท่าเรือริเวอร์ซิตี้ พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยการแสดงชุดที่1 และเชิญรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ นานาชาติ 
  พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีสไตล์ ป๊อปและแจ๊ส
เวลา  21.30   จับรางวัล และมอบของรางวัลให้กับลูกค้า
เวลา  22.00   การแสดงชุดที่ 2 ,การแสดงชุดที่ 3
เวลา  23.00  ร่วมสนุกสนานไปกับเสียงเพลง สลับกันกับการเปิดแผ่นจาก DJ.
เวลา  24.00  ร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่ พร้อมกับเปิดไวน์ " Happy New Year 2018 "และชมดอกไม้ไฟที่ สวยงามตระการตา
  กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
เวลา 00.30   เรือกลับเข้าเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ..
           ********************************************
อัตราค่าบริการ   
 
  ราคาปกติ   ราคาพิเศษ 
ผู้ใหญ่  4,700 .- 4,300.-
เด็ก อายุระหว่าง 4 - 10 ปี   3,200.-  2,700.-


ราคานี้รวม

การล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ( ระยะเวลา 5 ชั่วโมง )

อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย - นานาชาติ ( ไม่รวมเครื่องดื่ม )

การแสดงต้อนรับบริเวณท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้

การแสดงโชว์ต่างๆ และดนตรีสด

การจับฉลากของรางวัล

พิธีกรบรรยายภาษาอังกฤษ

ไวน์สำหรับฉลองวันขึ้นปีใหม่ ท่านละ 1 แก้ว

 

 

Visitors: 490,770