เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส (Chao Phraya Princess )

 

เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส Chao Phraya Princess Cruise
วันลอยกระทง 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.00 น.- 23.00 น.

โปรแกรมล่องเรือ  : เรือออกจากท่าเรือศุภาคาร

19.30 น.    ลงทะเบียนที่ท่าเรือศุภาคาร ถ.เจริญนคร ซ.15 A 
20.00 น.  เรือออกจากท่าศุภคาร มุ่งสู่สะพานพระราม 8
20.30 น.  เวลาแห่งความอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
21.30 น. เชิญทุกท่านร่วมลอยกระทงกับคนที่พิเศษของท่าน
23.00 น.  ล่องกลับเข้าสู่ท่าเรือศุภคาร โดยสวัสดิภาพ
  ********************************************

 

อัตราค่าบริการ   ราคาปกติ Walk in   ราคาพิเศษ 
ผู้ใหญ่   2,900 บาท/ท่าน  2,600 บาท/ท่าน
 เด็ก อายุ 5 - 12 ปี  1,900 บาท/ท่าน  1,500 บาท/ท่าน

 อัตราค่าบริการนี้รวม

 1.ล่องเรือสำราญเจ้าพระยาปริ้นเซส เวลา 20.00 - 23.00 น.
 2.อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ซีฟู๊ดส์ทะเลย่าง
 3.เครื่องดื่มซ๊อฟดริ้งส์
 4.กระทง ท่านละ 1 ใบ

 

       

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 490,770