เรือแกรนด์เพิร์ล Grand Pearl

 

 

Grand Pearl Cruises
สืบสานประเพณีลอยกระทงกับเรือแกรนด์เพิร์ล
ในบรรยากาศของความเป็นไทย เวลา 19.30 – 23.00 น.

        โปรแกรมล่องเรือแกรนด์เพิร์ล วันลอยกระทง

 

19.00 น. ลงทะเบียน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (ซอยเจริญกรุง 30) เคาน์เตอร์ 2
19.20 น. ต้อนรับทุกท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ล ด้วยการแสดงต้อนรับในบรรยากาศแบบไทยๆ ที่ท่าเรือ
19.30 น. ออกจากท่าเรือริเวอร์ซิตี้ พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยการแสดงรำไทย (ชุดที่1) เชิญทุกท่านรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
  นานาชาติ พร้อมกับชื่นชมความงดงามของพระจันทร์เต็มดวง และสถานที่ /สถาปัตยกรรมที่มีค่า ได้แก่ สะพานพุทธ
           วัดอรุณฯ, ป้อมพระสุเมรุ, พระบรม มหาราชวังหรือวัดพระแก้ว, สะพานพระราม8 และขบวนเรือประดับไฟฟ้าที่สวย
  งามบนสายน้ำเจ้าพระยา
20.30 น. เพลินเพลิดกับเสียงดนตรี
21.15 น. ชมการแสดงรำไทย ชุดที่ 2
21.30 น. ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
22.00 น เพลินเพลิดกับเสียงดนตรี สไตล์ป๊อป-แจ๊ส ที่บรรเลงขับกล่อมบริเวณดาดฟ้า พร้อมชื่นชมบรรยากาศที่งดงามยาม
  ค่ำคืน
22.40 น. เชิญลูกค้าร่วมลอยกระทงใบตอง ที่ทางเรือแกรนด์เพิร์ลเตรียมไว้บริการ พร้อมร่วมรำวงในค่ำคืนวันลอยกระทง
  และชมดอกไม้ไฟที่สวยงามริม 2 ฝั่งเจ้าพระยา
23.00 น. เรือกลับเข้าเทียบท่าเรือริเวอร์ซิตี้ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

***********************************************************

อัตราค่าบริการ (วันลอยกระทง) : ราคาปกติ Walk in      ราคาพิเศษ หมายเหตุ
ผู้ใหญ่   4,100 บาท   3,700 บาท  
เด็ก 4-10 ขวบ   2,200 บาท   2,000 บาท  

 ราคานี้รวม:

- การล่องเรือแกรนด์เพิร์ล
- อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
- การแสดงต้อนรับบริเวณท่าเรือริเวอร์ซิตี้
- การแสดงรำไทย และการแสดงดนตรีสด
- กระทงใบตองสำหรับทุกท่าน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 490,770