ทัวร์อยุธยา One Day Trip ไปรถ  - กลับโดยเรือริเวอร์ซัน ครุยส์

ล่องเรือริเวอร์ซัน ล่องเรือราคาถูก โทร 02 – 863 0925
07.00น. เช็คอินที่ เคาน์เตอร์ริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือ ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
07.30น. รถออกจากศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้
09.00น. ถึง พระราชวังบางปะอิน นำชมพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นพระราชวังที่สวยงามด้วยศิลปะผสมผสานกันทั้งแบบจีนและแบบยุโรป
10.30น. เข้าสู่อยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นเมืองหลวงของไทยยาวนานถึง 417 ปี ความสวยสดงดงามของพระบรมมหาราชวัง วัดวาอารามในอดีต ที่เหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพังอันมีค่าชวนชม เป็นเหมือนมิติหนึ่งที่ทำให้อดีตชัดเจนขึ้น การนำชมจึงนำชมทั้งสถานที่ที่ปรักหักพังและสถานที่ที่มิได้ถูกเผาทำลาย
- วัดมหาธาตุ อายุนานกว่า 600 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอยุธยาสมัยนั้น เป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดสงครามไทย - พม่า วัดแห่งนี้จึงถูกเผาทำลายเกือบทั้งหมด
- วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ยังคงสภาพเดิม เพราะพม่าใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ จึงมิได้ถูกเผาทำลาย ณ วัดนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์งดงาม และพระพุทธรูปแกะสลักจากหินเขียวอายุนับพันปี ซึ่งทั้งสององค์นี้นับเป็นศิลปะที่ล้ำค่า
- วัดโลกยสุทธาราม  สันนิษฐานจากสถาปัตยกรรมว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น  บริเวณวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ เดิมมีความยาวประมาณ 28 เมตร แต่เนื่องจากได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. 2499 จึงทำให้ลักษณะองค์พระผิดไปจากเดิม และมีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 37 เมตร
12.30น. ออกจากวัดโลกยสุทธาราม เพื่อไปลง เรือริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดนนทบุรีอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทย–ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล
อาหารรสเลิศกับบรรยากาศการล่องเรือที่หรูหรา คือ ความประทับใจ
บ่าย - บริการ ชา กาแฟ
ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝั่งเจ้าพระยายามที่ผ่านสายตาจากเรือริเวอร์ซันที่มีมุมมองทั้งจากภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือจากดาดฟ้าที่รับลมธรรมชาติและความสดชื่นจากแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ
- เข้าสู่เมืองผ่าน พระบรมมหาราชวัง และ วัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี
15.30น.(โดยประมาณ)ถึงท่าเทียบเรือที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

ตลอดการเดินทาง มีมัคคุเทศก์บรรยายถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์และสถานที่ต่างๆที่ได้ชม การเดินทางในลักษณะนี้เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าคุ้มเวลาที่สุด การนำเสนอสถานที่อันเป็นโบราณสถานนั้นได้เลือกสรรเพื่อเป็นการเปรียบเทียบ เป็นการย้อนอดีตให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ผนวกกับการล่องเรือตามแม่น้ำชมธรรมชาติ นับเป็นการให้รางวัลแก่ชีวิตที่น่าภูมิใจและเป็นการรู้จักเมืองไทยโดยสถานที่จริง เป็นโปรแกรมหนึ่งที่รวบรวมสิ่งที่อยากรู้ สิ่งที่ต้องการสัมผัส การพักผ่อนและการบันทึกด้วยภาพไว้ได้อย่างครบถ้วนที่สุด
อัตราค่าบริการ
รายการ                    ราคาปกติ                               ราคาพิเศษ
ผู้ใหญ่            (คนไทย และคนต่างชาติ)  2,200 บาท/ท่าน     1,700 บาท/ท่าน

 

โปรแกรมล่องเรือริเวอร์ซัน
 TOUR CODE: RS 1 O/W
 
08.15 น.เช็คอินที่ เคาน์เตอร์ริเวอร์ซันณท่าเทียบเรือศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
 08.30 น.เรือออกจากท่า บริการชา กาแฟ
 - ผ่านวัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ มีความโดดเด่นเป็นสง่า โดยเฉพาะเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องต้องลวดลายที่ประดับด้วยถ้วยชามสังคโลกจากเมืองจีน พระปรางค์องค์นี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี
 - ผ่านพระบรมมหาราชวัง อันงามสง่าด้วยศิลปะไทยที่อ่อนช้อยอร่ามตาด้วยสีทองตัดสีแดง สิ่งก่อสร้างสำคัญทั้งสองนี้ มองจากเรือที่แล่นอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาคือภาพความประทับใจเหนือจินตนาการ
 - พ้นจากเมืองหลวงของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นชีวิตยามเช้าที่ผู้คนเดินทางสัญจรทางน้ำโดยใช้เรือหางยาวเป็นหลักเข้าสู่ชนบท บางช่วงผ่านชุมชน บ้านทรงไทย เรือนแพ และผ่านเรือกสวนไร่นา ทั้งสองฝั่งมีบ้านทรงไทยซึ่งสวยงามแตกต่างกัน แต่ที่เหมือนๆกันคือ แต่ละหลังจะประดับประดาด้วยต้นไม้ ดอกไม้สีสันสะดุดตา อิริยาบทของการดำเนินชีวิตแบบไทยๆ ของผู้คนที่อาศัยอยู่สองฝั่งเจ้าพระยาคือภาพที่เห็นอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะภาพของเด็กๆ เล่นน้ำหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน แต่ไม่ลืมที่จะโบกมือน้อยๆ ทักทายนักท่องเที่ยวเมื่อเรือผ่าน
 10.45 น.อาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทยและยุโรป ของหวาน ผลไม้ไทยตามฤดูกาล พร้อมชา กาแฟ
 11.45 น.(โดยประมาณ)เรือเทียบท่า ณ วัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี  การที่ได้ล่องเรือตามแม่น้ำเพลิดเพลินกับธรรมชาติ ผนวกกับสถานที่ต่างๆ ที่ท่านได้ผ่าน นับเป็นการพักผ่อนอย่างคุ้มเวลา และเป็นการให้รางวัลแก่ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดอีกทางหนึ่ง


 

โปรแกรมล่องเรือริเวอร์ซัน
 TOUR CODE: RS 2 O/W
 13.30 น.ลงเรือริเวอร์ซัน ณ ท่าเทียบเรือวัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี
 อาหารกลางวัน   อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ มีทั้งอาหารไทย – ยุโรป ของหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล
 อาหารรสเลิศกับบรรยากาศการล่องเรือที่หรูหรา คือ ความประทับใจ
 บ่าย- บริการชา กาแฟ
 ตลอดระยะเวลาการล่องเรือ บรรยากาศสองฝั่งเจ้าพระยายามที่ผ่านสายตาจากเรือริเวอร์ซันที่มีมุมมองทั้งจากภายในห้องผู้โดยสารที่เป็นห้องปรับอากาศ หรือจากดาดฟ้าที่รับลมธรรมชาติและความสดชื่นจากแม่น้ำ เป็นภาพที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ การดำเนินชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำ ภาพเด็กๆ โบกมือน้อยๆ ทักทาย เป็นกำไรของนักท่องเที่ยวโดยแท้
 - เข้าสู่เมือง บรรยากาศเปลี่ยนจากบ้านทรงไทยประดับประดาด้วยดอกไม้สีสดมาเป็นสิ่งก่อสร้างทันสมัย
 - ผ่านพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นเวลาพอเหมาะที่แสงอาทิตย์จับต้องสีทองและลวดลายไทยอันอ่อนช้อยงดงาม โดยเฉพาะการมองจากเรือที่กำลังล่องอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา คือ ภาพที่งดงามตื่นตาตรึงใจ
 - ผ่านวัดอรุณฯ พระปรางค์วัดอรุณฯ มีความโดดเด่นเป็นสง่า โดยเฉพาะเมื่อแสงอาทิตย์ยามบ่ายส่องต้องลวดลายที่ประดับด้วยถ้วยชามสังคโลกจากเมืองจีน พระปรางค์องค์นี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี บริเวณนี้คือพระราชวังเดิมเมื่อครั้งไทยย้ายราชธานีจากอยุธยามาตั้งเมืองหลวงเป็นกรุงธนบุรี
 15.30 น. (โดยประมาณ)ถึงท่าเทียบเรือที่ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา
 การที่ได้ล่องเรือตามแม่น้ำเพลิดเพลินกับธรรมชาติ ผนวกกับสถานที่ต่างๆ ที่ท่านได้ผ่าน นับเป็นการพักผ่อนอย่างคุ้มเวลา และเป็นการให้รางวัลแก่ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดอีกทางหนึ่ง


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 494,374