ทัวร์อยุธยา One Day trip ไปรถ - กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

ทัวร์อยุธยา One Day Trip
พระราชวังบางประอิน  ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล โทร 02 – 863 0925

ไปด้วยรถ – กลับด้วยเรือแกรนด์เพิร์ล
07.15 น.  พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) เคาน์เตอร์ 2

ไปรถบัส
07.30 น.  พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ
09.00 น.  เดินทางถึงพระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา
10.30 น. เดินทางถึงวัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
11.30 น. เดินทางถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ

กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล
13.00 น. ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ
15.00 น.  บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
16:00 น.  เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ (1 พ.ย.57 - 31 ต.ค.58)    ราคาปกติ Walk in    ราคาพิเศษ   หมายเหตุ
 ผู้ใหญ่  2,200 บาท    1,600 บาท  
 เด็ก อายุระหว่าง 4-10 ปี   1,400 บาท       950 บาท  

 


โปรแกรม  Tour A
ไปด้วยเรือ เที่ยวเดี่ยว ( One Way ) Tour A
กรุงเทพฯ - นนทบุรี ( จากริเวอร์ซิตี้ - วัดช่องลม )
08:00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ “ แกรนด์เพิร์ล หมายเลข 2”   ใกล้กับโรงแรมรอยัลออคิดเชอรตันสี่พระยา ( ซอยเจริญกรุง 30 )
09:00 น.  ออกเดินทางจากริเวอร์ซิตี้ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือ “ Grand Pearl ” เรือที่มีความหรูหราและสะดวกสบาย มีความสมบูรณ์แบบที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา
09:30 น.  บริการ ชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มจากพนักงานบริการบนเรือ
11:00 น.  รับประทานอาหารกลางวันด้วยอาหารที่เลิศรสและหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์
12:00 น.   เดินทางถึงท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี )
 

อัตราค่าบริการ  (1 พ.ย.57 - 31 ต.ค.58) ราคาปกติ Walk in ราคาพิเศษ หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ 1,300 บาท 900 บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 4-10 ปี    900 บาท 600 บาท  

 


 

ไปด้วยเรือ เที่ยวเดี่ยว ( One Way ) Tour B
นนทบุรี -  กรุงเทพฯ ( วัดช่องลม - จากริเวอร์ซิตี้  )

ไปโดยเรือแกรนด์เพิร์ล
13.00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี )
13.30 น. ขอต้อนรับสู่เรือ “ Grand Pearl ” เรือที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดที่จะนำท่านล่องแม่น้ำเจ้าพระยา กลับสู่กรุงเทพมหานคร พร้อม รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ไทย และยุโรป ดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบไทยๆ ชมทิวทัศน์ที่สวยงามและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ริมสองฟากฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา
15:00 น.บริการท่านด้วยชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพบนเรือที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด
16:00 น.เดินทางถึงท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ (1 พ.ย.57 - 31 ต.ค.58) ราคาปกติ Walk in ราคาพิเศษ หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ 1,300 บาท 1,150 บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 4-10 ปี 900 บาท 800บาท  

             

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 488,216